Leverantörer

Noga utvalda leverantörer

Våra leverantörer av produkter är noga utvalda och de bästa på marknaden. Eftersom Intermontage eftersträvar absolut högsta kvalitet är det viktigt att våra leverantörer har det material och den service som våra kunder efterfrågar. Vi eftersträvar långsiktigt samarbete där vi tar vara på varandras kompetens för att nå det bästa resultatet. Våra leverantörer består av KnaufDanogips, Ecophon, Gyproc, Itaab, Paroc, Rockfon, Parafon, Träullit och Troldtekt.