Projekt

ABK

AB Kristianstadsbyggen bygger och förvaltar fastigheter. De har i dag hand om 9000 bostäder och 246 kommersiella lokaler. De har högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Det kan vara en av anledningarna att de har ett bra samarbete med Intermontage som målsättning att bedriva miljöanpassad verksamhet. Detta innebär att Intermontage AB kontinuerligt eftersträvar att effektivisera sin energianvändning och hålla den på lägsta möjliga nivå.I Intermontage AB:s energipolicy ingår även att: Fokusera på effektiv energianvändning vid nyinvesteringar och ombyggnationer. Eftersträva effektiva lösningar. Fortlöpande minska avfallsmängden som uppstår i verksamheten. Att uppfylla gällande lagar och andra krav på miljöområdet. Att sträva efter att ständigt bli bättre och att vår miljöpåverkan ständigt minskar.

www.abk.se