Projekt

RESIDENSET

Statens Fastighetsverk har som uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om och förvalta kulturhistoriska och värdefulla byggnader så att det finns kvar till kommande generationer. En av dessa viktiga byggnader är Residenset i Kristianstad som stod klart 1860 och projekterades av Fredrik Wilhelm Scholander. Residenset uppfördes i två våningar med vind i italiensk renässansstil. Kompletteringar har gjorts över tiden och på senare år har även Intermontage gjort renoveringar av innertaket. Noggranna takarbeten av kvalitet som handlar om att bevara för framtiden. Residenset i Kristianstad är ett statligt byggnadsminne sedan 1935.

www.sfv.se