En bit utanför Bromölla ligger den lilla byskolan Edenryds skola vars första byggnad uppfördes redan 1867 och därefter har skolan växt och byggts ut efter hand. I dag huserar ca: 110 elever och 20 personal i byggnaderna till vardags.
Sedan 2020 pågår om- och tillbyggnadsarbete av Edenryds skola. Utvändigt renoveras tak och fasader med nya fönster och nya fasadpartier av aluminium. Invändigt byggs de om och får samtidigt ett nytt storkök. En tillbyggnad i två våningar förenar huskropparna med varandra. Den innehåller hiss mellan våningsplanen och en ny huvudentré med skärmtak. En annan tillbyggnad ger plats för bland annat teknik- och kontorsytor. På området nybyggs samtidigt ett miljöhus och ett uteförråd. Under byggtiden har barnen sina klassrum i tillfälliga paviljonger.

Intermontage har monterat innertak/undertak på uppdrag av Treano Bygg AB – www.treano.se. Undertaket kommer från Ecophon – se www.ecophon.se. Allt monterat med högsta kvalitet och säkerhet, för att få en bättre inomhusmiljö för barn, lärare och annan personal.