På uppdrag av ROL Fredbergs fick Intermontage under 2021 montera undertak för välkända kedjan McDonald´s. Restaurangmiljöer ställer extra hög krav på rätt val av undertak. Höga ljudnivåer, buller, störande ljud, slammer med utrustning och mycket människor i rörelse är vanligt i storkök och restaurangmiljöer. Förutom att dämpa ljudnivån krävs här ett undertak som även uppfyller kraven på god hygien. Extra tåligt undertak som tål avancerad rengöring. Intermontage som är specialister på undertak anpassar undertaket efter olika typer av miljöer. Intermontage monterade undertak på McDonald´s restauranger i följande städer; Ljungby, Karlshamn, Staffanstorp, Svedala och Malmö. Undertaket kom från högkvalitativa varumärket Ecophon. Visst är det bra med en snygg utsida, men det viktigaste är insidan som vi på Intermontage jobbar med. 

Det är viktigt att tänka på arbetsmiljön redan från början då det är arbetsgivarens ansvar att hålla ljudnivån på en rimlig nivå. Redan från byggstart begränsa ljudspridningen genom att utforma kök och restaurang såsom diskrum, måltidslokaler och annat efter den verksamhet som ska husera i lokalerna. Men självklart går det att justera och anpassa ett undertak i efterhand. 

• Dämpa ljudnivån både på korta och långa avstånd.
• Välja undertak som är enkla och tåliga att rengöra. För just livsmedelshantering finns särskilda hygieniska krav. 
• Integrera för åtkomlighet med andra installationer i tak såsom lampor och ventilationskanaler som kan behöva rengöras eller repareras med tiden. 
• Säkerhet, hållbarhet och brandmotstånd. Viktigt med ett stabilt undertak som tål att rengöras. Dessutom är brandrisken stor i köksmiljöer därför är det av yttersta vikt att undertaket tål brandpåverkan.
• Hitta en funktionell helhetslösning för att medarbetarna ska må bra och därmed undvika trötthet, hörselskador etc.