Arenakvarteret med Malmö Arena och Malmö Arena Hotell samt Malmö Arena Tower är ett enormt fastighetsprojekt som innefattar mycket. Bland annat 7000 kvadratmeter för kontor och sjukvård. Den högsta huskroppen är ca 85 meter över havet med vy över Malmö, Köpenhamn och Ven. Parkfast-koncernen ägs till 100% av Percy Nilsson som anlitat entreprenören Pemasund AB för arbete med tillbyggnader av Arena Tower. Därför är vi extra stolta över att Pemasund AB vänder sig till oss på Intermontage för montage av undertak. Tack Pemasund AB för att vi fick förtroendet att montera innertak vid tillbyggnaden av Arena Tower. Kontorsutrymmen som ska stå klara under våren 2021.