Cowoking-kontor är en stark trend som handlar om att flera företag delar på kontorsytan. Olika lösningar beroende på olika behov med mindre fasta arbetsplatser som ju är mer vanligt i de traditionella kontorshotellen. Under 2007 fanns det globalt 14 stycken coworking-arbetsplatser och 2017 hade de vuxit till 17725 stycken. Men hur blir det efter corona? Coworking-trenden fortsätter och många tror att folk kommer tröttna på att jobba hemma och därför kommer ”kontoret” utvecklas till naturliga mötesplatser. Kungsleden har gett MVB i uppdrag att i samverkan uppföra ett nytt kontorshus i stadsdelen Hyllie – Eden i Malmö. En nybyggnation av ett kontorshus på 8 000 kvm. Första spadtaget togs den 12 november och inflyttning beräknas till andra kvartalet 2021. Kungsleden tillämpar här sitt eget koncept: Symbiotic Building där man fokuserar på fyra viktiga områden: Hälsa, Service, Intelligent och smart teknik, naturnära upplevelse. Intermontage har fått uppdraget att montera innertak X. Ett val som främjar den optimala ljudupplevelsen i utrymmenas naturnära och sköna inomhusklimat. Det spännande konceptet ska vara bra för människors välmående och främja kreativitet, effektivitet och prestation. De som arbetar där kommer mötas av innovativa lösningar som digitala verktyg för intern kommunikation, sensorer som visar lediga ytor, temperaturindikatorer, växer som renar luft och mycket mer. Vi ser fram emot att rapportera hur arbetet färdigställs med egna dokumentära bilder.

Bilderna har vi fått låna av White arkitekter