Peab har fått i uppdrag att uppföra en servicebyggnad på Malmö sjukhusområde. Beställare är Region Skåne. Intermontage har fått uppdraget att ansvara för montering av Ecophon och Itaab innertak/undertak i servicebyggnaden som uppförs på Inga Marie Nilssons gata i Malmö och omfattar 28 000 kvadratmeter bruttoareal. Vi är oerhört tacksamma för att få vara med i detta spännande projekt för Peab som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, säger Patrik Glad som är arbetsledare på Intermontage AB. Byggnaden är mycket viktig för sjukvården då den utgör ett logistiskt nav för sjukhusområdet och kommer bland annat  innehålla ytor för logistik, avfallshantering, posthantering, driftcentral, kraftanläggning, omklädningsrum, skyddsrum, kylanläggning, sprinkleranläggning och administration mm. Intermontage har lång erfarenhet av liknade projekt i Kristianstad och Lund. Allt från nybyggnation men också mycket servicearbeten på sjukhus. Vi tillfrågas ofta i tidigt skede i processen för att komma med optimala lösningar både vad gäller inköp och montering, säger Peter Glad, Kalkylator på Intermontage. Just nu sysselsätter projektet två personer ca ett år framåt. Projektet beräknas vara färdigställd år 2022.

Illustration: Tengbom